joomla templates top joomla templates template joomla

EBI wspiera przebudowę centrum Miasta Katowice

katowice.eu włącz . Opublikowano w Katowice kulturalne

altEuropejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 254 200 000 PLN (ok. 65 m. EUR) na przeobrażenie poprzemysłowego kwartału centrum Miasta Katowice w strefę kultury. Kredyt EBI pomoże wzmocnić atrakcyjność i konkurencyjność tego poprzemysłowego centrum Regionu Śląskiego znajdującego się na południu Polski i zamieszkałego przez 6 milionów mieszkańców.

Pieniądze EBI zostaną przeznaczone na współfinansowanie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) z 8000 audytorium, strefą publiczną i usługami, które pozwolą na organizowanie międzynarodowych imprez kongresowych. W ramach Umowy sfinansowana zostanie również budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR), która pozwoli poszerzyć horyzonty słynnej orkiestrze z Katowic. Nowa siedziba będzie wyposażona w 116 sal do prób, biura, składy instrumentów wraz z salą koncertową z 1800 osobowym audytorium oraz salą kameralną z 300 osobową widownią.

Zarówno MCK, jak i NOSPR mieszczą się na „Osi Kultury” Miasta Katowice będącej w przeszłości miejscem przemysłu węglowego, a z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ze ścisłym centrum staje się ona obszarem istotnym dla rozwoju całego Miasta. Projekt przewiduje również współfinansowanie przebudowy całego układu komunikacyjnego na wspomnianym obszarze.

Miasto Katowice jest pożyczkobiorcą i promotorem Projektu. Obecny kredyt jest kontynuacją owocnej współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Miastem Katowice. Wcześniej Bank udzielił już Katowicom trzech kredytów na łączną sumę 93 m. EUR z przeznaczeniem na infrastrukturę komunalną.

EBI jest bankiem Unii Europejskiej udzielającym pożyczek długoterminowych. Jego główne działanie skupia się na integracji, zrównoważonym rozwoju oraz spójności społeczno-gospodarczej państw członkowskich UE. Poza udzielaniem kredytów państwom członkowskim Unii, jego działalność kredytowa skupia się również wokół państw kandydujących do Unii, jak również krajów będących partnerami UE.

EBI wprowadza na rynki kapitałowe pokaźny wolumen funduszy, których udziela na korzystnych warunkach na realizację projektów wypełniających cele polityki UE. Jest największym ponadnarodowym pożyczkodawcą, a jego mocny rating AAA jest popierany wsparciem Udziałowców firm, silną bazą kapitałową, dobrej jakości aktywami, konserwatywnym zarządzaniem ryzykiem oraz zakrojoną na szeroką skalę strategią finansowania.